Què deuen fer al teu país? Potser dinen, potser dormen, potser estan a l'escola...